Uvjeti kupnje i dostave

NARUČIVANJE I CIJENE

Sve robe i usluge koje Tea Time one d.o.o. nudi navedene su na internet trgovini Tea Time one.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama i svrsi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena. Pod cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom, internet bankarstvom i karticama.

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske

Na kupovinu putem WEB SHOP-a Tea Time one d.o.o.  može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja. Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.
Tea Time one d.o.o.  zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEB SHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja.
Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEB SHOP USLUGE

Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode internet bankarstvom, kreditnim karticama i PaYPal-om.

Plaćanje kreditnom karticom omogućeno je za sljedeće kartice:

       

 

Prilikom plaćanja kreditnom karticom autorizacija se vrši automatski.
Tea Time one d.o.o. snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne kartice korisnika.
Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem WEB SHOP usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida.
Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte (e-mail) ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik izričito preuzima odgovornost za ispravnost podataka koji su navedeni registracije te da su isti potpuni, točni, istiniti i ažurirani.

Omogućena je i odgoda plaćanja (kupnja na rate) putem kartica.

Obročna otplata na 2 do 6 rata moguća je za korisnike American Express i Diners kreditnih kartica te Maestro i Visa debitnih kartica tekućeg računa Privredne banke Zagreb d.d.

Proizvodi se naručuju putem košarice. Prema narudžbi i dostupnosti artikala trgovac će kupcu na mail adresu poslati potvrdu zaprimljene narudžbe.

Plaćanje putem PayPal-a

Od nedavno na našoj web stranici možete koristiti i sigurno plaćanje putem poznatog sustava PayPal.

Korisnik može koristiti ove stranice za privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje. Tea Time one d.o.o. u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika/kupaca uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.
Tea Time one d.o.o. nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji korisnik može postaviti na ovim web stranicama te zadržava pravo na promjenu, prilagođavanje, izmjenu ili brisanje onog sadržaja za koji smatra da nije prikladan.

UVJETI KUPNJE I DOSTAVE

Prodavatelj je Tea Time one d.o.o., a kupac je svaka punoljetna  osoba koja je posjetitelj/korisnik ovih stranica i koja popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje.
Korisnik/kupac je svaka punoljetna osoba koja prihvaća opće uvjete poslovanja. Tea Time one d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja kao i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom narudžbe isto i potvrđuje kao kupac.
Kupac je dužan dati ispravne osnovne podatke za dostavu narudžbe. Tea Time one d.o.o. prikuplja samo one osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveze dostave naručenih proizvoda.
Tea Time d.o.o. obvezuje se dostaviti u roku 3 radna dana sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku narudžbe dostupni na zalihama. Tea Time one d.o.o. nakon zaprimljene narudžbe Kupca kreće u izvršenje dostave same narudžbe. Rok isporuke počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica. U slučaju prekoračenja roka isporuke Tea Time one d.o.o. i Kupac će dogovoriti produljenje roka ili će Tea Time one d.o.o.  vratiti uplaćena sredstva Kupcu.

Na sva plaćanja ne naplaćuju se dodatni troškovi provizije banaka. Navedene troškove Tea Time one d.o.o. preuzima na sebe, odnosno nema skrivenih troškova.

Dostava unutar Hrvatske plaća se 25 kn, a za kupovinu veću od 350 kn poštarina je besplatna.

Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 5 (pet) radnih dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća tvrtki Tea Time one d.o.o.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati tvrtki Tea Time one d.o.o., Tea Time one d.o.o. zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj (kurirska-dostavna služba GLS ) uz napomenu kako je u neka od područja Republike Hrvatske dostava neredovita odnosno nije moguća. U slučaju kupnje i potrebe za isporukom robe izvan granica Republike Hrvatske kupac transport organizira u vlastitom aranžmanu, a preuzimanje robe obavlja se na lokaciji Tea Time One d.o.o.

Raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može se raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Tea time one d.o.o.  o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na e-poštu info@tea-time-one.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Tea time one d.o.o. će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje robu tvrki Tea time one d.o.o., odnosno ovlaštenoj osobi za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (PDF)